Vito Esposito Hair Stylist to the Stars with Kim Kardashian

Description: Vito Esposito Hair Stylist to the Stars with Kim Kardashian

Dimensions: 540 x 720

File Type: jpeg

File Size: 42 KB